Covid-19 heeft het persoonlijk contact met de klant tot een uitdaging verheven, waardoor de focus nog meer op e-commerce is komen te liggen. Echter, de unieke beleving die fysieke winkels bieden, is online lastig te kopiëren. Dit vormt voor retail een aandachtspunt. Het bouwen van een emotionele band op basis van empathie wordt daarom steeds belangrijker. Hiervoor moeten de customer engagement processen zodanig worden ge(re)organiseerd, dat alle afdelingen gericht met elkaar samenwerken om de klantrelatie te verstevigen.

De samensmelting van de digitale en offline wereld, een tendens die vóór de pandemie al zichtbaar was, is hierdoor absoluut noodzakelijk geworden. Tegen deze achtergrond is de invulling en betekenis van customer engagement veranderd. Customer engagement is in onze ogen dan ook veel meer dan alleen loyalty dat bij marketing is belegd, en gaat om het verbinden van álle betrokken afdelingen: marketing, sales en service.

In deze whitepaper, bedoeld als praktische gids, lees je hoe je een optimaal customer engagement proces inricht, rekening houdend met marketing, sales én service. Download de white paper “Next Level Customer Engagement” nu gratis door je gegevens hieronder achter te laten. Je wordt vervolgens doorgeleid naar de pagina waar je de download kunt vinden.

    Comments are closed.